Ariane van Heijningen | Rotterdam


“Het ontwikkelen van mijn eigen denkkracht heeft me krachtiger gemaakt dan welk advies ook. Dat gun ik anderen ook. Daarom bestaat Denkplaats.”

Vanuit mijn bureau voor praktische filosofie voer ik gesprekken met mensen over thema’s die hen bezighouden; liefde, relaties, werk, ziekte, rouw enzovoorts. Nadenken over dit soort kwesties is niet eenvoudig. Vaak willen we (te) snel naar een oplossing toe als iets wringt. In gesprek met mij ga je eerst onderzoeken wat het precies is dat je bezighoudt. Wat is er in de basis moeilijk of pijnlijk aan deze kwestie voor jou? Wat zijn jouw onderliggende oordelen en vooronderstellingen? Waar gaat het je nu werkelijk om?
Door jezelf op deze manier scherp te bevragen neem je je eigen denkpatronen onder de loep. Je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je eigen denken. Mijn klanten leren hierdoor niet alleen om te gaan met de kwestie waarmee ze naar mij toe zijn gekomen, maar krijgen ook handvatten in handen om toekomstige lastige situaties aan te durven gaan.

Ik ben een filosoof, geen psycholoog. Dat houdt in dat ik geen diagnose vast stel, geen behandelplan maak en geen oordelen heb over wat goed of niet goed is voor jou in je leven. Ik ben alleen je partner in onderzoek. Ik ga met jou op expeditie. Om jouw je eigen wijsheid te laten vinden.

Ik heb 20 jaar met veel plezier gewerkt als docent en manager in de culturele sector. Tot ik in 2013 in aanraking kwam met de praktische filosofie en de socratische manier van begeleiden. Deze ontmoeting heeft mij onontkoombaar naar de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus geleid en heeft uiteindelijk de oprichting van Denkplaats in 2016 bewerkstelligd. Een beslissing waarvan ik iedere dag nog voel dat die de juiste is.