Afscheidsceremonie

Martin Hudácek
Er zijn momenten in het leven dat je amper woorden hebt – en dat je die toch nodig hebt voor een liefdevol afscheid. Begeleiding door een predikant of pastor past niet bij jouw levensstijl en toch wilt u/willen jullie op de dag van afscheid langer en dieper stilstaan bij het leven van de overledene én bij jullie samenleven. U/jij wilt een moment van bezinning en verdieping.
Je kunt ons benaderen met de vraag een persoonlijke toespraak te verzorgen en/of een ceremonie.

Tijdens het gesprek van plm. 1 1/2 uur vertel je/vertellen jullie over de overledene en hoe jullie samenleefden, en wat daarin belangrijk was en is.
Het voorbereiden van een ceremonie van max. een uur  – je kunt denken aan herinneringen in de vorm van muziek, poëzie, rituelen  – vraagt meer tijd.
Wilt u bij leven de afscheidsceremonie bespreken, dan kan dat uiteraard ook.

Voor meer informatie:
lees de flyer of bel ons: 06 – 52 373 378

‘Dankzij mijn theologische opleiding, mijn humanistisch-filosofische ontwikkeling en levenshouding, en mijn jarenlange ervaring kan ik nabestaanden ondersteunen zodat ze het leven van hun geliefde op gepaste wijze kunnen vieren.

Niet iedereen noemt zichzelf humanist. Toch herkennen velen zich in waarden als waardigheid en medemenselijkheid. Dat de mens in staat is na te denken en te handelen, passend bij zijn vermogens, en daar verantwoordelijk voor is; dat de mens leeft te midden van anderen en de natuur, ook deze levensovertuiging wordt door velen herkend.

Bewust leven en samenleven vraagt op essentiële momenten een moment van bezinning. Ons leven is kwetsbaar en eindig, ons leven is uniek. Laten we daarbij stilstaan met een persoonlijk woord, met een korte meditatie.’
Ria Pool Meeuwsen, begeleider afscheidsceremonie

illustratie: dit is een kunstwerk van Martin Hudácek