Aan de eettafel


Eten aan de lange tafel van La Scuola. Het gaat om ontmoeten en genieten van het goede gesprek. Op de menukaart staan eenvoudige Italiaanse gerechten en een goed gesprek!

Tijdens de antipasti maken we kort kennis met elkaar en daarna bespreken we het leven van alledag: wat heeft ons onlangs beziggehouden, privé, op het werk of in de samenleving? We filosoferen over de thema’s die op tafel komen.

Belangrijke informatie voor mensen die geen filosofie hebben gestudeerd: bij La Scuola gaat het niet om boekenwijsheid maar om zelfkennis en morele wijsheid. Welke keuzes maak je, op basis waarvan?
Door vanuit onszelf te spreken – dus over eigen ervaringen – en elkaar daarop te bevragen, leren we onszelf beter kennen. Door een goed gesprek leren we de ander kennen.

• € 25 | smalle beurs € 10 (voor- en hoofdgerecht, wijn en water, koffie na | gespreksleiding)

• 21 november, 19.00-21.30 uur, Nootdorp (bij Delft, zie contact)

• gespreksleiding: Hans Bouman en Ria Pool Meeuwsen

• aanmelden met naam, telefoonnummer: lascuola@xs4all.nl

een deelnemer:
Ik vond het een fijne avond: warm, welkom, lekker eten. En prettig hoe je het gesprek leidde en een ieder de ruimte gaf.

Wil je volgens politiek denker/filosoof Hannah Arendt een zinvol leven leiden vanuit betrokkenheid op de ander, dan zul je je eigen wereld moeten verlaten en moeten ‘verschijnen’, jezelf laten zien in de gemeenschappelijke wereld. Je stem laten horen. (Zie hoofdartikel op homepage.) Bij La Scuola staat de ontmoeting aan de tafel centraal. De tafel is hét symbool van verbonden en gescheiden zijn:

“Het gezamenlijk leven in de wereld betekent in wezen dat zich tussen hen die daar bewonen een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen degenen die er aan hebben plaatsgenomen.” (Hannah Arendt in Vita Activa, p.60)

De tafel verbindt ons. Hij staat symbool voor de publieke ruimte waarin wij samenleven. Aan tafel worden wij gezien en gehoord. Als mens zijn we gelijk, maar je bent jezelf binnen pluraliteit, verschillend-zijn, aldus Arendt.
In de afgelopen jaren hebben vele deelnemers zich verbaasd uitgesproken. Aan de eettafel start je als vreemden, maar spreekt al snel vertrouwd. “Het is lang geleden dat ik met anderen op deze manier kon praten. Het ging echt ergens over.” Met ‘Aan de eettafel’ organiseert La Scuola een vrijplaats, vrije ruimte, voor bezinning op dagelijkse vragen. Voor nieuwe perspectieven van unieke mensen.

Lees meer over La Scuola in het webmenu onder ‘Over ons’.