Eigenwijs 2018 in

Gerard Oonk, Erik Pool, Radiovertelling over het goede leven, La Scuola
Op 5 avonden gaan we op zoek naar eigen aanwijzingen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Betekent mijn leven genoeg? We onderzoeken wat de ideeën in het boek Aanwijzingen voor het goede leven van filosoof-schrijver Erik Pool voor ons betekenen. Het doel is een eigen levensfilosofie ontwikkelen.

Voor La Scuola is niet filosofische kennis belangrijk, maar zelfkennis door te zoeken en elkaar te bevragen in een kleine groep (max. 6 deelnemers). Een setting van veiligheid en vrijheid om je eigen leven onder woorden te brengen. La Scuola biedt deze cursus voor de 5e keer aan.

Een eigen levenshouding ontwikkelen vraagt zelfonderzoek, interesse in de ander en een – misschien nieuwe – blik van kijken met verwondering: wat bedoel je, wil je me daar meer over vertellen? Door samen naar woorden te zoeken, door elkaar te bevragen worden we wijzer, rijker en ontwikkelen we een eigen levensvisie. Het is dus ook een avond van oefenen in dialogische vaardigheden: luisteren, kort en bondig spreken, vragenstellen. Praktische filosofie voor niet-filosofen op zoek naar invulling van ‘het goede leven’ of, zou Aristoteles zeggen ‘een gelukt leven’, een gebildet leven (Joep Dohmen).

Thuiswerk: voorafgaand aan de avond lees je een gedeelte uit het boek, luister je naar de bijbehorende radiovertelling en lees je de achterkantvertelling van die aflevering.

Over het boek
Aanwijzingen voor het goede leven verkent wat nodig is om je leven in vorm te krijgen. Wat houdt je bezig? Aanwijzingen voor het goede leven biedt een optimistische visie op het bestaan. In een hartstochtelijk pleidooi voor beoefening van de levenskunst wordt de lezer vragenderwijs verleid tot zelfonderzoek, dialoog en ontmoeting. Ken jij jezelf? Zorg jij goed voor jezelf? Hebben we elkaar nodig? Het boek geeft te denken en zet aan tot handelen. Kan jouw leven een kunstwerk zijn? Wil je dat, heeft dat zin? Rekening houdend met mensen met een niet-filosofische achtergrond benut schrijver-praktische filosoof Erik Pool klassieke en hedendaagse denkers voor onderbouwing van een ‘eigen-wijze’ opvatting die uitmondt in de vraag: Betekent jouw leven genoeg?

• totale prijs: € 95 | inclusief Aanwijzingen voor het goede leven t.w. € 22,50

• data:
donderdag 18 januari, kennismaking en uitreiking boek
donderdag 1 februari
donderdag 15 februari
donderdag 1 maart
donderdag 8 maart

• Nootdorp, bij Delft, 20.00-22.00 uur (ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer; zie Contact)

• begeleiding: Ria Pool Meeuwsen

• Voor deze reeks is er een wachtlijst. Je kunt je naam achterlaten voor de wachtlijst, maar je tevens aanmelden voor de nieuwe reeks die 24 mei start.
aanmelden (aub plus naam, telefoonnummer, naam en datum activiteit): welkom@lascuola.nl

Lees meer over La Scuola onderaan deze webpagina of onder Over ons.

“Het idee even stil te kunnen staan bij wat er speelt in mijn leven en dat te doen in een duidelijke structuur, het boek, en onder begeleiding, dat sprak me aan.”
een deelnemer

“Wandelend” met mijn verstand en gevoel door de aanwijzingen van het boek van Erik gaf mij aanleiding om reflecterend terug te kijken naar mijn eigen leven.
Hoe en wat heb ik tot nu toe gedaan inzake ‘het goede leven’. Vertaald naar de levensfase waarin ik mij nu bevind is ‘het goede leven’ voor mij:
“Hoe kan ik goed en waardig en goed oud worden?”. Ik volgde de hoofdstukken van het boek en probeerde antwoord te geven aan de gestelde vragen.
Dit vormde de basis van mijn achterkantvertelling waar ik geprobeerd heb antwoord te vinden op mijn eigen vraag.
Door dit proces kreeg ik aardig wat inzichten over mijzelf en “Mijn Goede Leven”.
Dankbaar en met een gevoel van warmte denk ik terug aan die vertrouwensvolle en inspirerende vijf donkere avonden voor Kerst 2016.
een deelnemer

Want zelfontwikkeling is ‘je zelf’ voortdurend bevragen, testen, uitdagen, beschouwen, bewerken en zonodig met anderen bespreken, zodat je steeds beter doorkrijgt hoe de dingen in jouw leven en in jouw ‘zelf’ werken. Dat inzicht lijkt me een belangrijke bouwsteen van zelfkennis, waar, zoals Socrates ons voorhoudt, alle wijsheid mee begint. Het goede leven stoelt op een reëel beeld van wie jij bent en bezig bent te worden. Heb je een goed beeld van je eigen ontwikkeling? (…) Het spel van jezelf en zelfontwikkeling is ongelooflijk genuanceerd en fijnmazig. Dit onderwerp leent zich niet voor ‘grote stappen, snel thuis’. Wie een postzegelverzameling beheert, kan dat niet met tuingereedschap doen. Wie zichzelf wil beheren, heeft een loep, een pincet en zachte handschoenen nodig. Zelfontwikkeling vergt fijnzinnige instrumenten, dat is niet anders. Dergelijk instrumentarium is niet zomaar beschikbaar, het vergt tijd en aandacht om ze te verwerven en op jouw eigen leven afgestemd te krijgen.’
uit: de podcast Zelfontwikkeling | De ontplooiing van het zelf