Ria Pool Meeuwsen

Na jarenlang leiding te hebben gegeven aan een communicatieafdeling van een grote onderwijsinstelling begeleidt Ria sinds 2006 individuen en groepen op werk- en levensvragen als gecertificeerd coach/filosofisch counselor en als zakelijk leider van La Scuola. Ze vindt dat haar begeleiding concreet en toepasbaar moet zijn in het dagelijkse leven. “Bewust leven en samenleven is voor haar het fundament van mens-zijn: wie ben ik, waar sta ik voor, hoe wil ik me verbinden?”

over levenskunst

“‘Een mens leeft niet voor zichzelf alleen maar hij is alleen geboren en zal alleen sterven.’ Hier ergens, in dit spanningsveld van alleen zijn en je verbonden weten met anderen, ligt mijns inziens de paradox van ons leven. Hier ergens zoeken we balans, zoeken we onze eigen plek en verlangen we naar verbinding. In dit spanningsveld ontwikkelen we een idee over leven en samenleven. We nemen verantwoordelijkheid voor ons leven, voor eigen denken, voelen en doen. We leren onze stem te gebruiken, onszelf te laten zien.
In die relatie met onszelf en met de ander ontstaat vrijheid, de vrijheid om keuzes te maken: hoe ga ik om met wat zich aandient? Voor die keuzes zijn we zelf verantwoordelijk en dat is soms spannend. Maar het maakt ons tot wie we willen zijn: een bewust levend mens met aandacht voor de wereld om ons heen.’

Ria is sinds 2009 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van La Scuola. In Nootdorp/Delft organiseert zij met een klein team activiteiten voor persoonlijke en publieke bezinning. Ze begeleiden ook individuen wanneer het thema te privé wordt om in een groep te bespreken.
Voor instellingen en bedrijven organiseert La Scuola op maat workshops, gericht op bewustwording, persoonlijk leiderschap en communicatie.

Theologie, communicatie en begeleidingskunde vormen Ria’s professioneel fundament. Filosofische opleidingen werden daaraan toegevoegd: aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden volgde Ria verschillende summerschools en de beroepsopleidingen: ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en ‘Visieontwikkeling in organisaties’, en bij Hans Bolten en Krystof van Rossem de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’.
Haar wekelijkse columns die zij publiceert op de website, Facebook- en Linked-in-pagina van La Scuola, de zogenaamde ‘Lefjes’, zijn in 2011 gebundeld in de uitgave ‘Alsjeblieft, 52 Lefjes’. In 2012 verscheen een hernieuwde uitgave van ‘Terug naar jezelf’, een boek met levensverhalen met daarin een essay over het omgaan met onzekerheid in het leven in relatie tot zelfbewustzijn.

Naast haar werk is ze als oprichter/vrijwilliger van www.DelftseBuur.nl actief in vluchtelingenbegeleiding en filosofeert ze met gedetineerden in de gevangenis. Ria verzorgt al 25 jaar trouw- en afscheidsceremonieën samen met het Humanistisch Verbond: ‘Hoe willen wij het leven vieren?’