17.10 Ontmoeting met Hannah Arendt

hannah arendt, la scuola

Wie zich verdiept in de ideeën van Hannah Arendt wordt getroffen door het optimisme van haar gedachtegoed, de vitaliteit van haar denken en het activisme van haar schrijf- en denkwerk.
Tijdens deze avond maken we kennis met haar denken, teksten en filmfragmenten. Wie is deze vrouw en wat wil ze ons vertellen?

• € 12,50

Delft, 20.00-21.45 uur

• mentor: Erik Pool

• aanmelden (met vermelding van datum, aantal personen en telefoonnummer): welkom@academievoorlevenskunst.nl

Lees meer over La Scuola onderaan deze webpagina of in het webmenu onder ‘Over ons’.

Over Hannah Arendt
Hannah Arendt (Hannover 1906 – New York 1975) houdt van de klassieke filosofie en put daar uit, maar zij beargumenteert tot in de vezels van haar studies en publicaties dat onze aandacht niet volledig naar de ‘bezinning’ uit moet gaan, maar naar de ‘handeling’. Tegenover het beschouwelijke leven (vita contemplativa) plaatst zij het actieve leven (vita activa).

Waar de filosofie traditie ons de levenskunst wil leren vanuit het besef van onze sterfelijkheid (memento mori – gedenk dat gij zult sterven) kiest Arendt voor het radiale tegendeel. Zij wil ons leren leven vanuit de potentie die met de geboorte van elk mens is ingebouwd in ons bestaan. Zij benadrukt dat wij mensen voortdurend in staat zijn het nieuwe te scheppen. Zo werpt zij bijna een dam op tegen onze mortaliteit en het daarmee verbonden beschouwelijke denken dat zich in zekere zin aan het actieve leven onttrekt. Daar plaatst zij de geboortelijkheid tegenover, door haar nataliteit genoemd. Zij roept ons op trouw te blijven aan dit bijzondere facet van onze menselijke conditie. Arendt zegt: zorg niet alleen goed voor jezelf, maar heb ook zorg voor elkaar en voor de wereld. Dat is geen vrijblijvende gedachte maar in Arendts visie eerder een plicht van elk mens tegenover het leven. Een verantwoord mens bekommert zich om de wereld en trekt daar consequenties uit, vindt zij, en komt in beweging om te handelen temidden van de gemeenschap.

Zorg voor de wereld
Erik De Schutter & Remi Peeters eindigen hun boek ‘Hannah Arendt – Politiek denker’ met deze passage: “Arendt slaat in haar oeuvre zelden of nooit een moraliserende toon aan. Maar als het al haar bedoeling was haar lezers met één morele verplichting te confronteren, dan wellicht de verplichting om ons lidmaatschap van de politieke gemeenschap, ons burgerschap, ernstig te nemen en ons aandeel in de zorg voor de wereld niet van ons af te schuiven. Niets meer, maar ook niets minder, staat op het spel dan amor mundi, de liefde voor de wereld, en wat daarmee samengaat: trouw blijven aan het gegeven woord en de belofte van de wet, het beamen van de pluraliteit en de vrijheid, ruimte geven aan de nataliteit en het nieuwe begin.”