Hannah Arendt Vertelling

hannah arendt, la scuola

Deze tijd vraagt een heldere stem. La Scuola heeft het initiatief tot de Hannah Arendt Vertelling genomen. Deze vertelling is een verhaal over leven en samenleven, hét thema van deze Duits-Amerikaanse denker en activist, naar wie de vertelling is genoemd. Een ‘verteller’ spreekt niet alleen over een persoonlijke ervaring, maar zet dit in de context van het belang van samen leven en samen werken om een goed leven in een vredige, rechtvaardige maatschappij te kunnen ‘waar-maken’.

De keuze om de vertelling op deze manier vorm te geven is bewust gemaakt. Het is de kunst om niet vrijblijvend, maar verplichtend deel te nemen aan het maatschappelijke debat over de problemen, uitdagingen en kansen van deze tijd. Mensen hebben visies nodig, vergezichten, maar meer nog hunkeren zij naar daden en stappen voorwaarts die concreet en menselijk zijn. De vertelling is daarom naar Arendt vernoemd, zodat haar pleidooi voor een menswaardige samenleving meer aandacht krijgt.

De eerste Hannah Arendt Vertelling vond plaats op 16 april tijdens het Festival van het goede leven in Twente. De verteller was Erik Pool, schrijver, directeur Participatie bij de rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), filosofisch practicus en mede-oprichter van La Scuola. Beluister en lees zijn Hannah Arendt Vertelling. La Scuola organiseert meerdere vertellingen.

Op zondag 4 september, tijdens de opening van het nieuwe jaar vond de tweede Hannah Arendt Vertelling plaats. Bas Verkerk, oud-burgemeester Delft, was de verteller.

Tijdens het lenteconcert op 18 maart 2017 was oud-politicus en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen de verteller. Lees zijn verhaal over zijn Joodse afkomst en pleidooi  voor een vredig Europa.

“Het is een treurige waarheid dat het meeste kwaad wordt gedaan door mensen die niet kiezen tussen goed of kwaad.”

Lees meer over Hannah Arendt….