Erik en Ria Pool Meeuwsen | Nootdorp | Delft

Erik en Ria Pool Meeuwsen

Elk mens heeft op zijn tijd behoefte aan een luisterend oor. Aan iemand die op een zekere afstand meeloopt zonder adviezen te geven, die er is door vragen te stellen zodat jij verder kan. Elk mens heeft behoefte aan iemand die zich nabij toont – als mens.

Bij de praktijk van Erik en Ria Pool Meeuwsen, werkmetLef, komen mensen met verschillende achtergronden met vragen of dilemma’s over werk (loopbaan, samenwerken, onbalans) en/of leven (onzekerheid, relatieproblemen, opvoeding, verlies, ouder worden). Daarom is onze begeleiding niet volgens een vaste methode ‘uit het boekje’ maar altijd op maat vanuit de persoonlijke vraag, zakelijk of privé.

werkmetLef is een ongewone praktijk. Begeleiding vanuit praktische filosofie, levenskunst, is fundamenteel anders dan menig andere begeleiding waar een externe norm het uitgangspunt is: ‘zoals het hoort’. Ons referentiekader is de vraag: hoe zie jij jezelf en hoe wil jij ontwikkelen in relatie tot de buitenwereld met al haar normen en verwachtingen? We zieken met jou naar mogelijkheden, consistentie en gemoedsrust, passend bij wie jij in deze wereld wilt zijn.

‘Het zoeken is belangrijker dan het vinden. De stimulans tot zelfreflectie en de nieuwe inzichten, perspectieven en zelfkennis die dat oplevert, is voldoende. Je ontdekt handvatten waarmee je verder kunt gaan vanuit het vertrouwen dat je het leven beter aan kan.’

Erik en Ria Pool Meeuwsen hebben kennis van filosofie, begeleidingskunde, communicatie en levensbeschouwelijke stromingen en zijn ervaren in het begeleiden van groepen en individuen, zowel particulieren als werknemers en werkgevers uit (semi)overheid en bedrijfsleven. Ze hebben een open kijk op mens en maatschappij en vinden de eigen levenslessen daarin belangrijk.

werkwijze

werkmetLef luistert en vraagt door: wat ga jij er aan doen? Bewust ‘zijn’ en ‘handelen’ bìnnen de specifieke context van jouw leven en werk is hèt uitgangspunt. Wij begeleiden niet om prestaties te verbeteren of aangepast gedrag aan te leren, doen ‘zoals het hoort’. Dat beklijft niet en komt niet van binnenuit. Het maakt misschien zelfs ongelukkig.

Bewuster worden van eigen waarden, kwaliteiten, identiteit, intuïtie en zingeving is werken aan verandering vanuit jezelf. Deze binnenwereld onderzoeken èn verbinden met de buitenwereld waarin jij zichtbaar bent en samenleeft, is de kern van onze begeleiding.

‘Wij denken dat een goed gesprek bij werkmetLef jou bewuster kan maken en sterker. Je leert jezelf te ontwikkelen. Bij de kennismaking ontdekken we wat de kwestie is en welke begeleidingsvorm het beste past.
Maar wat voor ons het belangrijkste is, is dat we er zijn als mens.’

www.werkmetlef.nl
06  52373378